George Biddel Airy

George Biddel Airy urodził się 27 lipca 1801r. w Alnwick, a zmarł 2 stycznia 1892r. w Greenwich. Ukończył Trinity College w mieście Cambridge. Pracował jako profesor Uniwersytetu Cambridge a następnie jako dyrektor Królewskiego Obserwatorium Astronomicznego w Greenwich.

Dwukrotnie odznaczony złotym medalem Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego. Jest autorem opracowań o zazębieniach, wychwytach i przekładniach zegarowych oraz o wpływie magnetyzmu na pracę chronometru. Opracował także sposób wyznaczania apeksu słońca i paralaksy.