Zegarki w sporcie

Sekundomierz, popularnie stoper — przyrząd techniczny typu mechanicznego, podobny do zegarka, wykorzystywany w celu odmierzania małego odcinka czasowego. Ma za zadanie wymierzyć czas z dokładnością do 0,1 ułamka sekundy.

Posiada mechanizm umożliwiający jego wyzerowanie. Najpopularniejszy posiada zakres odcinka ograniczony do 30 minut. Wykorzystywany jest m.in. w przemyśle, w badaniach naukowych i sporcie.

Obecnie jest wypierany przez dokładniejsze sekundomierze oparte na technice elektronicznej, mikroprocesorowej, mierzące z dużą dokładnością rzędu MS.